2017-03-25 TURINGEPIMPELN OBSERVERA INTE PÅSKLÖRDAGEN

Lördagen 25 Mars.
OBSERVERA INTE PÅSKLÖRDAGEN
Öppen- och Juniorklass
Mellansjön Kl 11-14
Motorisborr får användas
All fisk räknas
Hamburgare och Kaffe!
Lotterier